Interactief voorlezen is een manier van voorlezen waarbij het kind zelf veel inbrengt en initiatief toont.

Het kind wordt gestimuleerd actief mee te denken, te fantaseren en te vertellen. Vooral kinderen die minder taalvaardig zijn zullen profijt hebben van deze wijze van voorlezen. Het doel is meer taalopbrengst te halen uit het voorlezen en om alle kinderen erbij te betrekken.

  • Doelgroep: Pedagogisch medewerkers en leidsters
  • Kosten: € 208,- per deelnemer
  • Duur: 2 dagdelen van 2,5 uur
  • Periode: in overleg
  • Aantal deelnemers: minimaal 6 en maximaal 12