Stimuleer ouders om ook thuis voor te lezen. Wij raden aan om voor te lezen in de taal van hun hart. De taal waarin ze zich het meeste thuis voelen en met hun kinderen kunnen praten over het verhaal. Zo leggen zij een stevige taalbasis waarop het kind verder kan bouwen met de andere talen die het leert.

Tips

 • Voorlezen in een andere taal kan bijvoorbeeld met meertalige jeugdboeken.
 • Van een aantal titels is ook een Nederlandstalig boek verkrijgbaar via de bibliotheek zodat je het boek in zowel de thuistaal als in het Nederlands kunt voorlezen.
 • Van het Prentenboek Coco kan het (prentenboek van het jaar 2021) zijn er ook mini-boekjes verkrijgbaar in de Poolse, Arabische en Turkse taal. Vraag ernaar in de bibliotheek.
 • Op de site Prentenboeken in alle talen vind je gesproken versies van een aantal prentenboeken in heel veel verschillende talen.
 • Liedjes zijn er in veel verschillende talen.
 • In het boek Zing zing zing de wereld rond staan volksliedjes uit alle delen van de wereld, geschreven in de oorspronkelijke taal van het land. Via een QR-code zijn de liedjes te beluisteren. In De liedjesatlas staan veel leuke liedjes van over de hele wereld. Met een CD om te horen hoe ze klinken. Zing voor het voorlezen het liedje van de Voorleestrom in alle talen die je in de groep hebt.
 • Ouders die de taalontwikkeling van hun kind willen stimuleren kunnen kijken op de site Taal begint thuis. Daar staan onder andere taalspelletjes, praat- en schrijftips.
 • Ouders met een andere thuistaal kunnen ook goed tekstloze prentenboeken gebruiken om mee voor te lezen.

Meer weten over meertaligheid?

 • Op de site meertalig.nl staat meer informatie over meertalig opvoeden. Je vindt hier blogs, taaltips en veel handige links.
 • Bij de podcast Kletsheads komt elke keer een ander aspect van meertaligheid aan bod, ook in het onderwijs en de kinderopvang.
 • In dit filmpje wordt dieper ingegaan op meertaligheid in de klas en de vragen die leerkrachten hierbij hebben.
 • Bekijk in de flyer van de bibliotheek over wat je moet weten over meertaligheid als pedagogisch medewerker of als leerkracht.
 • Lees Het meertalige kind van Marinella Orioni, een uitvoerig boek over meertalige kinderen, hun mogelijkheden, hun problemen en praktische oplossingen daarvoor.