banner gr 5-6

Jagers en boeren

Over het tijdperk van de mensen toen het schrift nog niet bekend was.
jagers en boeren
Aantal leerlingen:

Voorkeurs begindatum: Tooltip

Aub in de dd-mm-jjjj notatie.
Alternatieve begindatum: Tooltip

Aub in de dd-mm-jjjj notatie.
Vraag of opmerking:

Beschrijving

Dit tijdvak gaat over het vroegste tijdperk van de mensen toen ze nog geen schrift kenden en er nog niets over hen werd geschreven. Alles wat bekend is over de prehistorie is gebaseerd op archeologische vondsten. In de boeken informatie over spullen uit hun huizen, hun kunstvoorwerpen en hun gereedschappen.

Meer informatie op canon van Nederland