banner gr 5-6

Wereldoorlogen

Collectie binnen de canon van Nederland over de periode 1914 - 1945
wereldoorlogen
Gewenste periode

Alternatieve periode

Beschrijving

 Van 1914 tot 1918 woedt in Europa een 'grote oorlog', die later de Eerste Werldoorlog wordt genoemd. Van 1940 tot 1945 was Nederland in oorlog met het Duitsland van Adolf Hitler, de Tweede Wereldoorlog.