banner gr 5-6

Toneellezen mb/bb

Een collectie leesboeken om samen te lezen waarbij twee lezers (of meer!) de rol van een personage op zich nemen en hardop de teksten voorlezen.
Toneellezen.jpg
Aantal leerlingen:

Voorkeurs begindatum: Tooltip

Aub in de dd-mm-jjjj notatie.
Alternatieve begindatum: Tooltip

Aub in de dd-mm-jjjj notatie.
Vraag of opmerking:

Beschrijving

Toneellezen is aantrekkelijk voor goede én zwakke lezers. De meerwaarde voor zwakke lezers is de kans op succeservaringen bij het toneellezen. Toneellezen bevordert het 'vloeiend lezen' (lezen met begrip en intonatie) en het leesplezier. In deze collectie zijn boeken opgenomen  voor kinderen vanaf 9 jaar