banner gr 3-4

De bibliotheek geeft op veel manieren voorlichting aan ouders, soms in combinatie met een leesbevorderingsactiviteit voor kinderen. Op verzoek kan een ouderavond geregeld worden over lezen in het onderwijs.

Voorafgaand aan de ouderavond worden met de school afspraken gemaakt over de inhoud, duur van het programma en het al dan niet uitnodigen van experts op het gebied van lezen en leesonderwijs.

  • Doel: (voor)leesplezier, ouders bewust maken van het belang van lezen
  • Doelgroep: ouders van basisschoolleerlingen
  • Meer informatie: kosten op aanvraag